بازگشت

ظروف پر طرفدار قلبی

قیمت: 126,000 تومان

کاسه سالاد خوری ۴۰000تومان
بشقاب پلو خوری ۲۶000تومان
بشقاب خورشت خوری ۱۸000 تومان
پیش دستی 17000 تومان
پیاله ماست خوری 16000 تومان
پیاله ترشی خوری ۹000 تومان
لیوان دسته قلبی به صورت سفارشی ارائه میشود


ثبت نظر و امتیاز