درباره ما

اینجا خدا لبخند می‌زند ...

خیریه حامیان بچه های آسمان به شماره ثبت ۱۰۸ و به شماره ملی ۱۴۰۱۰۸۹۷۳۲۰ در سال ۱۴۰۰ با هدف کمک و یاری به افراد نیازمند به ویژه افراد دارای معلولیت تشکیل شده است .

اپلیکیشن خیریه حامیان بچه های آسمان یکی دیگر از خدمات این خیریه جهت حمایت از نابینایان و معلولان نیازمند است. با استفاده از این اپلیکیشن، علاوه بر دسترسی به خدمات مورد نیاز خود می توانید از معلولان نیازمند با توجه به نوع دغدغه خودتان حمایت کنید.


کلام آخر
با حمایت و پشتیبانی از این مجموعه گامی در توانمندسازی اقشار مستمند جامعه بردارید و با معرفی‌ این خیریه به دوستانتان، ما را یاری نمایید .