صندوق خیریه معلولان

پرداخت آنلاین کمک های نقدی به خیریه حامیان بچه های آسمان

خرید عمده

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

خیرین محترم می توانید در هر لحظه از شبانه روز به هر میزانی که در نظر دارید برای آموزش و کارآفرینی افراد محروم به ویژه افراد دارای معلولیت، با تماس به شماره #99*5060*1*6655* به خیریه حامیان بچه های آسمان کمک های نقدی خویش را هدیه نمایید.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط