بازگشت

خاطرانک

خاطرات یک کارمند بانک

قیمت: 15,000 7,500 تومان

گردآوری و تالیف: عبدالرضا محمدبیگی

شابك: ٤-٠٩٧٦-٠٠-٦٢٢-٩٧٨
تيراژ: ٣٠٠٠ عدد
چاپ اول: ١٣٩٧

  • با تخفیف ویژه به منظور گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
  • خرید این کتاب برای حمایت و کمک به نابینایان و معلولان می باشد.

ثبت نظر و امتیاز